2018-12-27

DNS.26.04.2018: Świadczenie usług Inwestora Zastępczego

Przetarg na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu".

Załączniki

  00a_Identyfikator p...epowania.docx 12,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  00_OoZ_publikacja_S...3_11_2018.pdf 287,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  00b_KluczPub_Oferta...f68e56d7a.txt 700 B (txt) szczegóły pobierz
  05_AP Poznan_SIWZ_I...swiadczen.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  04_AP Poznan_SIWZ_I...wzor_JEDZ.doc 189 KB (doc) szczegóły pobierz
  07_AP Poznan_SIWZ_I...b_warunek.doc 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  06_AP Poznan_SIWZ_I...az_usług.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  02_AP Poznan_SIWZ_I...ien umowy.pdf 10,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  01_AP Poznan_SIWZ_I...wum_SIMAP.pdf 11,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  09_AP Poznan_SIWZ_I...todologia.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  09_AP Poznan_SIWZ_I...todologia.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  08_AP Poznan_SIWZ_I..._kryteria.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  10_AP Poznan_SIWZ_I...grupy_kap.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_AP Poznan_SIWZ_I...wiązania.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  14_AP Poznan_Pozwol...atorskich.pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13_AP Poznan_Pozwol...ogicznych.pdf 3,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15_AP Poznan_Pozwol...2-07-2016.pdf 990,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25-APP-PB_PROGRAM P...+ BADANIA.zip 13,67 MB (zip) szczegóły pobierz
  20-APP-PB_BIOZ.zip 129,26 KB (zip) szczegóły pobierz
  21-APP-PB_ZAGOSPODAROWANIE.zip 4,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  16-APP_PB_OPIS budowlany.doc 8,36 MB (doc) szczegóły pobierz
  24-APP-PB_ELEKTRYCZ...ECHNICZNA.zip 9,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  22-APP-PB_BUDOWLANA.zip 23,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  23-APP-PB_EKSPERTYZA.pdf 7,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się