Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
IT.042.6.2017 - wybór oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu
ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - zakup
inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych
07.05.2019 więcej
IT.042.6.2017 - zapytanie ofertowe
Zakup inwestycyjny dwóch stacji graficznych komputerowych o
wartości przekraczającej 3500złotych
07.05.2019 więcej
DNS.26.8.2017 - wybór oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu
ofertowym
07.05.2019 więcej
DNS.26.8.2017 - otwarcie ofert
Wykonanie usługi digitalizacji wybranych zespołów aktowych,
przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz
Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
07.05.2019 więcej
DNS.26.8.2017 - zapytanie
Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów
aktowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w
Poznaniu oraz w Oddziałach w Gnieźnie i Koninie
07.05.2019 więcej
DNS.26.7.2017 - wybór oferty
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu - Digitalizacja
materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt urzędów
stanu cywilnego z lat 1874-1916 przechowywanych w zasobie
Archiwum Państwowego w Pile.
07.05.2019 więcej
DNS.26.7.2017 - zapytanie
Digitalizacja materiałów archiwalnych wybranych zespołów akt
urzędów stanu cywilnego z lat 1874-1916, przechowywanych w
zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile
07.05.2019 więcej
ADM.21.3.2017 - wybór oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu
ofertowym poniżej równowartości 30 tys. euro - wymiana
stolarki okiennej w ilości 16 szt. w budynku "B" w Archiwum
Państwowym w Koninie
07.05.2019 więcej
ADM.21.3.2017 - otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym poniżej
równowartości 30 tys. euro - remont - wymiana stolarki okiennej
w ilości 16 szt. w budynku "B" w Archiwum Państwowym w Koninie.
07.05.2019 więcej
ADM.21.3.2017 - zapytanie
Zamówienie na wykonanie "Remontu - wymiany stolarki okiennej w
ilości 16 szt. w budynku B - Archiwum Państwowego w Poznaniu
Oddział w Koninie przy ul. 3 Maja 78".
07.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się