Lista artykułów

Nazwa artykułu
ADM.21.2.2020 - zawiadomienie o wyborze oferty
Transport, załadunek i rozładunek dokument. wyborczej ze 141
gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum w Poznaniu do
pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do przechowywania
dokumentów z wyborów
19.02.2020 więcej
ADM.21.2.2020 - infromacja z otwarcia ofert
Transport, załadunek i rozładunek dokument. wyborczej ze
141 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum w Poznaniu
do pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do
przechowywania dokumentów z wyborów
18.02.2020 więcej
Zapytanie ofertowe nr ADM.21.2.2020
Transport, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej ze 141
gmin do pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do
przechowywania dokumentów z wyborów
10.02.2020 więcej
Informacja po otwarciu ofert w zapytaniu IT.042.6.2019
Informacja po otwarciu ofert w zapytaniu IT.042.6.2019
14.11.2019 więcej
Zakup sprzętu komputer. dla Archiwum w Poznaniu i oddz. zamiejscowych
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów
komputerowych dla Archiwum Państwowego w Poznaniu i oddziałów
zamiejscowych
31.10.2019 więcej
Informacja po otwarciu ofert w zapytaniu IT.042.5.2019
Informacja po otwarciu ofert w zapytaniu IT.042.5.2019
25.10.2019 więcej
Zakup sprzętu komputer. dla Archiwum w Poznaniu i oddz. zamiejscowych
IT.042.5.2019 - Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu
komputerowego dla Archiwum Państwowego w Poznaniu i oddziałów
zamiejscowych
11.10.2019 więcej
Zakup sprz. komputer. do punktu odbioru i przechow. dokumen. z wyborów
IT.042.4.2019 - Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu
komputerowego do punktu odbioru i przechowywania dokumentacji z
wyborów
26.09.2019 więcej
Zakup sprzętu komputerowego na stanowisko do kontroli i obróbki skanów
IT.042.3.3019 - Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu
komputerowego na stanowisko do kontroli i obróbki skanów
26.09.2019 więcej
ADM.21.15.2019 - infromacja z otwarcia ofert
Transport, załadunek i rozładunek dokument. wyborczej ze 155
gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum w Poznaniu do
pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do przechowywania
dokumentów z wyborów
03.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się